Prepaid Electricity and Water Meters Online
Prepaid Electricity and Water Meters Online
Go Prepaid and Save!

VOORAFBETAALDE KRAG- EN WATERMETER AANSOEK

Opsie 1

 Epos of faks vir ons die onderstaande inligting:

  • Afskrif van die jongste munisipale water- & kragrekening (albei bladsye)
  • Afskrif van die jongste betaling van u munisipale rekening
  • Gesertifiseerde ID van eienaar
  • Al u kontakbesonderhede
  • Dui die tipe en hoeveelheid meters wat u verlang aan:
    • Voorbeeld: 1 Hoofmeter en 1 submeter vir my tuinwoonstel

Stuur asb al die bg. inligting na:  Faks: 086 637 8953 of Epos: info@mrprepaid.co.za

Opsie 2 - Doen aansoek aanlyn


Heg asb die volgende dokumentasie aan: Afskrif van jongste Munisipale rekening (albei bladsye), afskrif van jongste Munisipale betaling en Gesertifiseerde afskrif van die eienaar se ID