Prepaid Electricity and Water Meters Online
Prepaid Electricity and Water Meters Online
Prepaid Electricity and Water Meters Online
Go Prepaid and Save!

VOORAFBETAALDE METERS EN KRAG AANKOPE

 ALS-IN-EEN

Mr Prepaid bied ‘n gevorderde, als-in-een oplossing vir voorafbetaalde meters en aankope aan. Dié stelsel is een van die mees koste-effektiewe en gebruikers vriendelike stelsel.

Voorafbetaalde meters is idiaal vir beleggers, verhuurders en verhuuringsagente, tuinwoonstelle, individuele eenhede, winkels, store, fabrieke ens. Ons voorafbetaalde meters funksioneer ten volle deur SMS en internet tegnologie om landwyd 24 uur per dag, 7 dae per week diens te verskaf.

VOORAFBETAALDE METER VOORDELE

Verbeterde Kontantvloei   -met voorafbetaalde meters is daar geen agterstallige gelde om in te vorder nie.Huurders het beter beheer oor hulle begroting en kan krag koop soos hulle dit kan bekostig.
 Geen Skuldinvorderingskostes -met voorafbetaalde meters is daar geen onbetaalde rekeninge nie.
Geen Deposito’s  -met voorafbetaalde meters is dit nie nodig om deposito’s vir krag en water in te vorder nie.
Geen Maandelikse Rekeninge  -met voorafbetaalde meters word daar nie rekeninge vir krag en water uit  gestuur nie.
Geen Heraansluitingsfooie -met voorafbetaalde meters is krag en water altyd vooruit betaal, en dus is daar geen afsluitings en heraansluitings nie.
Huurders Hou Van Voorafbetaalde Meters -huurders het beheer oor hulle krag en water verbruik en is meer bewus van krag  en water besparing. Voorafbetaalde meters verhoed klagtes oor verbruik en rekeninge.
Eskom Hou Van Voorafbetaalde Meters  -met voorafbetaalde meters is energie besparing makliker weens beter bewustheid vanverbruik.

 

VOORAFBETAALDE METERS EN FUNKSIONALITEIT VAN AANKOPE

 • Alle tipe meters vir alle tipe eiendomme: residensieël, kommersieël en industrieël.
 • Aankope van krag vir voorafbetaalde meters via webkoppelvlak – 24 uur per dag, 7 dae per   week.
 • Aankope van krag vir voorafbetaalde meters via SMS – 24 uur per dag, 7 dae per week.
 • Aankope by verskeie afsetpunte en via elektroniese oorplasings.
 • Outomatiese herlaai funksionaliteit vir verhurings waar krag en water deel van die huur is in kritiese krag- en water omgewings. 
 • Anti-peuter tegnologie op krag meters (nie beskikbaar op water meters nie).
 • Eienaarsbestuur funksionaliteit, kredietbeheer en verslaggewing vanaf die 24 uur webkoppelvlak.    
 • Vertoon van verbruik op meters in kilowatt/uur of kiloliter.

WIE GEBRUIK VOORAFBETAALDE METERS?

 • Eienaars wie seker wil maak daar is geen skuld op water- en kragrekeninge.
 • Beheerliggame wat wil betaal volgens verbruik in teenstelling met per kwota onakkurate rekeninge.
 • Eienaars van winkels en kommersiële eiendomme wil voorafbetaal word vir krag en water deur huurders.
 • Eienaars met verskeie wonings of kamers wat akkurate verbruiksrekeninge benodig.
 • Maatskappye wat personeel akkommodasie verskaf en verbruik wil monitor of hef.
 • Vakansie eiendomme en eienaars van gastehuise wie seker wil maak dat verbruikers vir krag en water betaal.
 • Sportsentrums met tennis of muurbalbane wat verbruik per uur wil hef.
 • Eiendoms- en verhuringsagente wat ‘n maklike metode soek om die bedrag vir krag- en  water in te vorder.
 • Agentskappe en liefdadigheidsorganisasies wat kliënte help en hulle toegang moet gee na spesifieke toelae vir water en krag.

Dit is net die begin. Soos voorafbetaalde meters meer gewild raak vind kliënte verskeie maniere om die meters te gebruik.

VOORAFBETAALDE METING VIR BEHEERLIGGAME

Vele residensiële en kommersiële eiendomme soos byvoorbeeld ‘n winkel kompleks of woonstelblok word in verskeie dele verdeel, wat deur verskeie eienaars besit word. In sulke gevalle is daar gewoonlik ‘n beheerliggaam wat bestaan uit ‘n aantal eienaars. Die rol van die beheerliggaam is om verskeie finansiële en omgewingskwessies rakende die skema te bestuur. Met die soort eiendomme is die krag en water gewoonlik in grootmaat. Gewoonlik word daar ‘n enkel meter deur die munisipaliteit of Eskom geïnstalleer om die algehele verbruik van al die privaat en gemeenskaplike dele te monitor. Na dié meter mag daar addisionele submeters geïnstalleer word vir elke eenheid.

In die geval waar daar geen submeters geïnstalleer is nie word die rekening tipies bereken volgens deelnemingskwotas. Die metode gebruik die aantal inwoners of vierkante meter van elke deel om ‘n rekening vir elke eienaar te gee. Omdat mense se verbruiksgewoontes so verskil is die metode nie regverdig of akkuraat nie en veroorsaak klagtes en dispute tussen die eienaars en die beheerliggaam.

In die geval waar daar wel konvensionele submeters geïnstalleer is, word elke deel apart gemeet en betaal daar volgens. Die totaal van al die submeterlesings kan dan by die grootmaatmeter se lesing afgetrek word om die verbruik van gemeenskaplike krag en water te bereken. Die gemeenskaplik krag en water kan dan weereens volgens die deelnemingskwota gehef word. Alhoewel die geval met konvensionele submeters ‘n verbetering is, is nie een van die oplossings voldoende nie.

Soos dikwels die geval met sulke skemas, verskil mense se finansiële omstandighede. Daar kan gesien word van die twee bogenoemde gevalle dat daar intensiewe aandag nodig is vir berekeninge, aanmanings vir laat betalings en skuld invordering. Die beheerliggaam moet nog- steeds die volle bedrag betaal aan die stadsraad.

Die krag verbruik vir sulke eiendomme is gewoonlik baie hoog en dus dra dit ‘n groot finansiële risiko. Sonder ‘n voorafbetaalde metings oplossing kan die finansies van die beheerliggaam aansienlik wissel, en kan lei tot ‘n tekort in kontantvloei. Aangesien krag en water rekeninge dadelik betaalbaar is moet daar soms fondse wat vir onderhoud bedoel is gebruik word om te keer dat die krag- en waterdienste afgesny word.

Met tyd kan dit veroorsaak dat die kompleks of gebou agteruit gaan met die daaropvolgende negatiewe impak op gesondheid, veiligheid en algemene onderhoud of verbeterings.

Ons voorafbetaalde metings stelsel is die ideale oplossing om die geld vir krag en water in te vorder. ‘n Voorafbetaalde submeter word vir elke deel geïnstalleer om krag en water te meet en om die geld in te vorder. Vanaf die datum van installasie verseker die voorafbetaalde meter dat die inwoners krag en water moet aankoop voor dit gebruik word. Daar kan dadelik ‘n verbetering in kontantvloei gesien word.

Met dié voordele is die probleem van gemeenskaplike verbruik ook opgelos. Die skemas ontvang gewoonlik die grootmaat dienste teen ‘n afslag en die beheerliggaam kan die voorafbetaalde submeters op die gewone tarief instel en die verskil tussen die twee kan gebruik word om gemeenskaplike krag te dek. Dit kan ook gebruik word vir addisionele onderhoud wat nodig is.